Home / Туризъм в България / Води – реки, езера, водопади, язовири и др.

Води – реки, езера, водопади, язовири и др.

Езерото Сребърна – домът на пеликаните

Езерото Сребърна

Някога по поречието на Дунав имало много блата и езера – Карабоазкото, Беленското, Вардимското. Обрасли с тръстика, те приютявали стотици животински видове. Били обаче развъдник и на насекоми, които разнасяли болести. Затова хората започнали да ги пресушават. Скоро, заедно с комарите, изчезнали и растенията, птиците, рибите, земноводните. Един див и красив свят си отишъл безвъзвратно. Но не съвсем. Защото останало ...

Read More »

Седемте Рилски езера – божествените сълзи по билото на планината

На това прекрасно място е най-добре да се дойде лете, през август. Тогава поляните са покрити с цветя и тучна зеленина, клек и хвойна, а езерата са като отпечатъци от стъпки на катерещ се към билото великан. От средата на есента ледът сковава езерцата и през зимата само смелчаците стигат дотук. Седемте езера са необикновен природен феномен. Разположени са на ...

Read More »