Home / Tag Archives: животни

Tag Archives: животни

Уапити (Вапити) – еленът от Северна Америка

Вапити

Уапити (Вапити) е вид елен от Северна Америка. Някои учени смятат, че е от един и същи вид с червения елен от Евразия. Той е вторият по големина след американския лос. Научното му название е Cervus canadensis. Някога уапити бродели из почти цяла Северна Америка. Сега се срещат само в северозападната част на Съединените щати и югозападната част на Канада. ...

Read More »